„Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”16.08.2018

SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 80 Uczestników/ Uczestniczek projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe – gwarancja trwałości zatrudnienia”, nr projektu RPLU.10.02.00-06-0054/17.

Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018r.

 

Szczegóły w załącznikach: 

Formularz ofertowy_2_na pośrednictwo pracy

Rozeznanie rynku_2_na pośrednictwo pracy


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ18.04.2018

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Lista rankingowa (do pobrania)

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 2 wnioski. 

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków 2 wnioski zostały zakwalifikowane do przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednorazowej dotacji) oraz udzielenia wsparcia pomostowego finansowego.

O wynikach oceny oraz formalnościach związanych z podpisaniem umowy zostaną Państwo również powiadomieni indywidulanie.

 

 


Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej03.04.2018

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

 

informuje o rozpoczęciu naboru

 

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie

działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego


w ramach projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim” 
nr umowy: 24/RPLU.09.03.00-06-0122/16-00
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

TERMIN NABORU:

3 kwietnia – 13 kwietnia 2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

 

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Biznesplan;
  3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

są dostępne na stronie: www.solva.pl.


 < 1 2 3 4 5 >  Last ›