Rekrutacja do projektu „Lublin – rewitalizacja” 30.11.2018

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Lublin – rewitalizacja”. Bardzo miło nam poinformować, iż obszar realizacji projektu został rozszerzony o teren rewitalizowany miasta Chełm.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Biura Projektu na ul. Turystyczną 44 (III piętro) w Lublinie – osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 81 52 44 471.

Więcej o projekcie w zakładce „Projekty”.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt „Lublin-rewitalizacja” realizowany jest przez
 Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel w partnerstwie z firmą Drexpol Konsulting sp. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie, nr umowy RPLU.11.01.00-06-0124/17-00


Rekrutacja do projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia” 14.09.2018

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

zapraszają do udziału w projekcie

Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,
Działanie 10.2. Programy typu outplacement
nr umowy RPLU.10.02.00-06-0054/17

 

TERMIN NABORU (składania dokumentów): 31.12.2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu. Okres rekrutacji może zostać wydłużony.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie i złożyć w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w Biurze projektu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej

3. Oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych

4. Zaświadczenie pracodawcy

5. Regulamin projektu

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego i osób pozostających bez pracy, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego, w tym:

a)  pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b)  osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Szczegółowe informacje nt. osób, które mogą wziąć udział w projekcie, znajdują się  w Regulaminie projektu. Zachęcamy do zapoznania się.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo lubelskie

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 • DORADZTWO ZAWODOWE wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  w wymiarze 6 godz./osoba
 • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY w wymiarze 6 godz./osoba
 • SZKOLENIA ZAWODOWE (1 do wyboru) spośród następujących:

a) Spawanie MAG/TIG (280 godz.)

b) Bezpieczny łańcuch dostaw  (BŁD) (30 godz.)

c) Szkolenie UAVO VLOS – operator bezzałogowego aparatu latającego (28 godz.)

d) Kierowca – prawo jazdy kat. D (80 godz.)+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona przewozu osób (140 godz.)

 • 3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE u pracodawców

 

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma:

 1. stypendium szkoleniowe,
 2. stypendium stażowe,
 3. niezbędne materiały dydaktyczne,
 4. wyżywienie podczas szkolenia,
 5. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.05.2018 r. - 31.07.2019 r.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia06.09.2018

 

​SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla 80 Uczestników/ Uczestniczek projektu "Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe - gwarancja trwałości zatrudnienia", nr projektu RPLU.10.02.00-06-0054/17.

 

Termin składania ofert mija 14 września 2018 r. szczegóły w załącznikach:

Rozeznanie rynku_3_catering

Formularz ofertowy_3_catering


 < 1 2 3 4 >  Last ›