Integracja międzypokoleniowa28.11.2022

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane przez SOLVA Sp. z o.o. z programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/3106 z dnia 25.11.2022 r.

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej budowanie społeczeństwa wiedzy a także promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji poprzez organizację cyklu wydarzeń skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich, członków cechów rzemieślniczych, przedsiębiorców, samorządowców.

Dodatkowo w ramach dotacji sfinansowana zostanie ilustrowana książka "Detektyw Piotruś na tropie rzemieślniczych zagadek językowych". W publikacji w sposób przystępny dla dzieci opisane zostaną związki frazeologiczne związane z rzemiosłem, ich pochodzenie i rola, jaką spełniają w języku. Książeczka będzie przeznaczona dla starszych grup przedszkolnych i klas I- III szkoły podstawowej.

Wartość dofinansowanie: 116 100,00 zł

Zadanie pn. „Integracja międzypokoleniowa”, realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki


DWA KROKI DO AKTYWNOŚĆI10.10.2022

Projekt "Dwa kroki do aktywności" jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z SOLVA Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest wzrost do 11.2022 r. aktywności społecznej oraz szans na zatrudnienie u 54 osób (32 Kobiet i 22 Mężczyzn) spośród 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 12 osób (7 Kobiet i 5 Mężczyzn) OzN oraz 48 osób (29 Kobiet i 19 Mężczyzn) biernych zawodowo, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny wiejskie objęte programem rewitalizacji województwa Lubelskiego.

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi) o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Osoby z terenów wiejskich objętych obszarem rewitalizacji województwa Lubelskiego

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Teren realizacji projektu: tereny objęte programem rewitalizacji gmin wiejskich: Międzyrzec Podlaski (gmina miejska i gmina wiejska), Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Sławatycze, Wisznice, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wysokie, Milejów, Spiczyn, Adamów, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Końskowola, Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan-Majorat, Krynice, Lubycza Królewska, Rachanie, Telatyn, Rybczewice, Mełgiew, tereny objęte programem rewitalizacji miast w gminach wiejskich: Międzyrzec Podlaski, Terespol (gmina wiejska); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejsko-wiejskich: Bełżyce, Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej); tereny objęte programem rewitalizacji gmin miejskich: Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość, Świdnik.

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 13
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych w programie – 12 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj
Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wartość projektu: 1 005 831,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 854 956,35 zł


Rekrutacja do projektu „Lublin – rewitalizacja” 30.11.2018

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Lublin – rewitalizacja”. Bardzo miło nam poinformować, iż obszar realizacji projektu został rozszerzony o teren rewitalizowany miasta Chełm.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zgłaszania się do Biura Projektu na ul. Turystyczną 44 (III piętro) w Lublinie – osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 81 52 44 471.

Więcej o projekcie w zakładce „Projekty”.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt „Lublin-rewitalizacja” realizowany jest przez
 Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel w partnerstwie z firmą Drexpol Konsulting sp. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie, nr umowy RPLU.11.01.00-06-0124/17-00


Rekrutacja do projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia” 14.09.2018

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel

zapraszają do udziału w projekcie

Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian,
Działanie 10.2. Programy typu outplacement
nr umowy RPLU.10.02.00-06-0054/17

 

TERMIN NABORU (składania dokumentów): 31.12.2018 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu. Okres rekrutacji może zostać wydłużony.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu „Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia”

ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

 

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie i złożyć w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w Biurze projektu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej

3. Oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych

4. Zaświadczenie pracodawcy

5. Regulamin projektu

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego i osób pozostających bez pracy, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubelskiego, w tym:

a)  pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

b)  osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Szczegółowe informacje nt. osób, które mogą wziąć udział w projekcie, znajdują się  w Regulaminie projektu. Zachęcamy do zapoznania się.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo lubelskie

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 • DORADZTWO ZAWODOWE wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  w wymiarze 6 godz./osoba
 • INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY w wymiarze 6 godz./osoba
 • SZKOLENIA ZAWODOWE (1 do wyboru) spośród następujących:

a) Spawanie MAG/TIG (280 godz.)

b) Bezpieczny łańcuch dostaw  (BŁD) (30 godz.)

c) Szkolenie UAVO VLOS – operator bezzałogowego aparatu latającego (28 godz.)

d) Kierowca – prawo jazdy kat. D (80 godz.)+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona przewozu osób (140 godz.)

 • 3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE u pracodawców

 

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma:

 1. stypendium szkoleniowe,
 2. stypendium stażowe,
 3. niezbędne materiały dydaktyczne,
 4. wyżywienie podczas szkolenia,
 5. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.05.2018 r. - 31.07.2019 r.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe = gwarancja trwałości zatrudnienia06.09.2018

 

​SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej dla 80 Uczestników/ Uczestniczek projektu "Perspektywiczne kwalifikacje zawodowe - gwarancja trwałości zatrudnienia", nr projektu RPLU.10.02.00-06-0054/17.

 

Termin składania ofert mija 14 września 2018 r. szczegóły w załącznikach:

Rozeznanie rynku_3_catering

Formularz ofertowy_3_catering


 < 1 2 3 4 >  Last ›