„KOMPETENCJE – ROZWÓJ - SUKCES”01.08.2017

 

Solva S.C. I. Samodulski, T. Kisiel w partnerstwie z Powiatem Pruszkowskim /  Zespołem Szkół nr 1 im Stanisława Staszica w Pruszkowie realizuje projekt

„KOMPETENCJE – ROZWÓJ - SUKCES”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do zatrudniania 142 uczniów kierunków zawodowych ZS nr 1 w Pruszkowie (Technikum) poprzez realizację dodatkowych zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych oraz w przedsiębiorstwach branżowych, a także staży u przedsiębiorców umożliwiających uczniom uzyskiwanie/uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych, zwłaszcza w środowisku pracy oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy przez doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 1 w Pruszkowie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 571 832,50

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 457 466,00

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2017r do 31-07-2019r

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do 142 uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS nr1 w Pruszkowie

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie obejmuje:

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik informatyk"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy ze szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik pojazdów samochodowych"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej".

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik budownictwa"

- Dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne i kursy we współpracy ze szkołami wyższymi i z przedsiębiorstwami dla uczniów kształcących się na kierunku "Technik ekonomista"

- Staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów.

-  Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w zawodzie "Technik pojazdów samochodowych"

 

 

Biuro projektu: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

ul. Promyka 24/26

05-800 Pruszków

e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com

telefon: 22 7288654

 

 


Wyniki rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”26.05.2017

Wyniki rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0122/16.

 

Lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu „Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0122/16

http://www.solva.pl/assets/upload/files/Lista%20kandydat%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20wzi%C4%99li%20udzia%C5%82%20w%20rekrutacji.pdf


Wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o udzielnie wparcia finansowego w ramach projektu10.03.2017

‹ First  < 4 5 6 7 >